Volilne enote in volilni okraji

V dokumentu

Območja volilnih enot in okrajev

so navedena območja posameznih osmih volilnih enot in  območja enajstih volilnih okrajev v posamezni volilni enoti kot jih določa

ZAKON O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE POSLANCEV V DZ.

Sedeži odborov volilnih enot (VE) in sedeži odborov volilnih okrajev (VO) so praviloma tam kot jih določa ta zakon. Vodstvo SSS-Socialisti pa lahko odloči, da je sedež posameznega odbora VE ali VO  lahko tudi v drugem kraju, če je to za stranko  organizacijsko primerneje.