Program SUS

Socialistična unija Slovenije bo politična stranka državljank in državljanov Slovenije,ki deluje na ozemlju Republike Slovenije, spoštuje temeljne svoboščine in človekove pravice, uresničuje ustavna določila RS po demokratičnih in pravnih načelih s poslanstvom, da vsem njenim prebivalcem zagotovi v bližnji prihodnosti socializem 21. stoletja; socialno, pravično, moderno, razvojno naravno in mednarodno ugledno slovensko državo.

Socialistična unija Slovenije utemeljuje zgornje poslanstvo stranke in naše skupne razvojne vizije za prihodnost na osnovi znanstvenih dognanj, strokovnih spoznanj, izkušenj socialističnih, socialno-demokratskih ter krščansko socialnih gibanj in spoštovanja antifašističnih ter demokratičnih vrednotevropskih narodov 20. stoletja.

Na spodnji povezavi je podan program bodoče stranke:

Program SUS