Dr.Spomenka HribarImamo možnost, da nekega dne ta država začne delati za svoje ljudstvo.

V  intervjuju na TV Slo1 dne 6.9.2020 s Ksenjo Horvat glede poboja domobrancev  si je dr. Spomenka Hribar zastavila gornje retorično vprašanje. 

To retorično vprašanje lahko pojasnijo dejstva in navodila iz depeš med W. Churchillom in feldmaršalom H. Aleksandrom poveljnikom Anglo-Američanov (v nadaljevanju AA) za Sredozemlje.

Po sklenjenem  premirju (Armistice!) 8.9.1943 postane Kraljevina Italija 13.10.1943 zaveznik AA.
Aprila 1945 se je začela tekma med Jugoslovansko armado (JA) in AA kdo bo osvobodil večji del Julijske krajine in si tako izboril pravico 
do vojaške uprave na tem delu italijanskega ozemlja do sklenitve mirovne pogodbe. Predhodnica AA je prišla v Trst 1.5.1945 in  presenečeno ugotovila da je JA že tam. 
Depeše Churchilla kot vrhovnega političnega komisarja AA so bile jasne.
 AA morajo obvezno,tudi za ceno vojne z JA,prevzeti pod lastno kontrolo logistični koridor Trst-Tržič-Gorica-Videm-Trbiž- Beljak,ki je nujen za oskrbovanje čet AA v Avstriji 
in na Bavarskem.

Samo partizanski boj in revolucija sta nam omogočila ustanovitev Ljudske republike Slovenije in kasneje Socialistične republike Slovenije, ki je leta 1991 postala neodvisna država. Iz Kraljevine Jugoslavije ne bi nikoli nastala država Slovenija.Več v pismu objavljenem v Dnevniku 30.9.2017.

Pedro OpekaV maju 2017 je izšla knjiga velikega človekoljuba, duhovnika Pedra Opeke, Argentica slovenskih staršev, ki je leta 1970 odšel služit najrevnejšim na Madagaskarju. Naslov knjige je Uprite se oz. v francoskem originalu Insurgez vous. Njegov intervju na TV5 Europe, program L'invite, je na povezavi:  http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/L-invite/Episodes/p-32931-Pere-Pedro.htm

Najbolj zanimiv je njegov poziv, da se moramo upreti vsem  zakonom, ki so v nasprotju s Pravičnostjo. Zakon o pravičnosti je nad sedanjimi zakoni, ki so jih sprejeli parlamenti pod diktatom privilegirancev. Poziv je torej upor proti sedanji demokraciji, ki je v resnici diktatura privilegiranih  za izkoriščanje večine ostalih ljudi doma in po svetu. Stephane Hessel je napisal knjižico Razjezite se ( Indignez vous). Pedro Opeka pa nas poziva, da se upremo vsem zakonom nepravičnosti; kaj je pravično in pošteno ve vsak posameznik, pravi duhovnik Pedro Opeka. 

 

Če je komu všeč ali ne, a je vendar neizpodbitno dejstvo:
Prav vse nove evropske države so bile prej sovjetske, ljudske ali socialistične republike, ena celo socialistična AP- Kosovo. Brez partizanskega boja, bi bila danes Ljubljana prestolnica Dravske banovine Kraljevine Jugoslavije-članice EU; podobno kot kraljevina Španija. Slovenci bi danes lahko samo sanjali,enako kot Katalonci, o samostojni državi članici OZN.

Spoštovani kardinal Rode,

 

Z vašim nedavnim nagovorom v Šentjoštu nad Horjulom ste ponovno dokazali kako težko je živeti kot resnični kristjan v mirnem času in kako še posebej hudo je to moralo biti med drugo vojno.

Vaši kritiki v medijih vam ne priznavajo, da je med vojno potekala tudi državljanska vojna in ne le osvobodilna. Nočejo vam priznati, da so se partizani borili ne le za svobodo ampak istočasno tudi za pravičnejšo družbo- socialno revolucijo po vojni. Bila je revolucija za pravice revnih in zavrženih ter proti pohlepu bogatih in oblastniške RKC. Tisti, ki jih je bilo strah pravičnejše povojne družbe, so organizirali domobrance v proti revolucijo in v ta namen prosili za pomoč okupatorje. To zagotovo ni bilo v skladu s Kristusovim naukom in po vojni je sledila božja kazen in pokora. A žal so resnične povojne žrtve bili partizani in kmečke družine, ki so omogočile partizanom zmago na strani sodobne antifašistične Evrope. Titovi komunisti, imajo nedvomno veliko zaslug za vodenje osvobodilnega boja 1941-45, saj so bili leta 1941 najbolj pripravljeni, tako organizacijsko in vojaško, za delovanje v vojni. Zato je povsem razumljivo, da so prevzeli vodilno vlogo med vojno. Toda leta 1946 je Titova partija zlorabila partizansko zmago ter izdala partizanski boj za svobodo in pravičnejšo družbo, socialno revolucijo, ter uvedla najhujšo obliko diktature, sovjetski stalinizem. S slovenskim kmetom in poštenimi partizani je Titova partija ravnala veliko huje kot fašisti med obema vojnama na Primorskem. Kdor je bil pokončen partizan je padel v nemilost, po večini so preživeli potuhnjenci in negativci. In zakaj vam danes samooklicani levičarji nočejo priznati, da so se partizani borili tudi za socialno revolucijo?

 

SPOŠTOVANI OBISKOVALEC,

Ta spletna stran je povabilo državljanom RS, da postanejo ustanovni člani SOCIUS - Socialistične unije Slovenije in se  izpolnijo zakonske zahteve za registracijo stranke (10. člen Zakona o političnih strankah). Vabimo vas, da izpolnjeno prijavnico-ustanovno izjavo pošljete na naslov: SOCIUS, pp 321, 5001 Nova Gorica. Prijavnica mora biti overovljena na Upravni enoti (strošek 1,26 €).

 

Iniciativna skupina državljanov dajemo pobudo za ustanovitev Socialistične unije Slovenije, s skrajšanim imenom SOCIUS.Vabimo državljane RS, da se nam pridružijo, če čutijo pripadnost k  temeljni zavezi  članov stranke, ki se glasi:

BorisPahorEvropski parlament je junija nagradil Borisa pahorja za državljnana Evrope. Nagrada mu bo vročena ob njegovi stoletnici 26. avgusta 2013.povzemamo interju objavlja v Žurnal24 13. juluja 2013:

Ali vidite samo slabe stvari?
Kakor zdaj vozi Slovenija ... Saj tudi Evropa ne ve, kaj bo.

No, pa začniva pri Evropi. Pred kratkim ste dobili pomembno priznanje, nagrado državljan Evrope.
Pomembno je za nas, Slovence, ne vem pa, ali ga bodo opazili Italijani. Kdo se zanima za vseh teh 43 nagrajencev.

Slovenci se.
Saj je tudi meni prav. Meni se je zdelo, da sem uspel, ko so me 90. leta prevedli Francozi. Takrat sem rekel, to je zdaj priznanje našega jezika, ne samo tržaškega, ampak na splošno. Pariz namreč še vedno velja za center evropske kulture, čeprav so danes pomembnejši denar, tehnika in drugo. Evgen Bavčar je recimo rekel, da bomo šli prek Pariza v Trst, in to se je zgodilo. Trst me je pravzaprav sprejel šele po letu 2008. Italijani oziroma fašisti so nas imeli za barbare.

Stečaj Iskra Delte se je, po več kot 23 letih,  zaključil 1. marca 2013  s poročilom stečajnega upravitelja  odvetnika Srečka Jadeka. Poročilo ugotavlja, da je na računu ostalo, po poplačilu vseh upnikov, še 690,89 €. Za slovensko sodstvo je stečaj Iskra Delte velika blamaža, saj se je stečaj končal s popolnim 100% poplačilom vseh upnikov, in to celo z obrestmi, četudi je ljubljansko sodišče  5. 2. 1990 sprejelo sklep, da se  stečajni postopek začne  zaradi nesporno ugotovljene težke finančne situacije. Sodišče je tako zavrnilo potrebo po ugotavljanju ekonomsko finančnega stanja  z izvedenci, kot določa Zakon (86 člen, Ur.list SFRJ št 84/89). Glej prilogo. Resnica o zaroti slovenske udbe v letih 1988-1989 za uničenej visoko tehnoloških podjetij ISKRE, počasi prodira na svetlo. O tem je pisal tudi Lucu v Nedeljskem dnevniku 8. junija 2008. Finančno poročilo o zaključku stečaja je tudi dober  odgovor na zmotne trditve Antona Stipaniča o Iskri Delti  v knjigi  Od pastirja do direktorja. 

Italijanski pregovor Disfatta di Caporetto je pregovor za popolni poraz. In prav to je za Slovenijo investicija v TEŠ 6. Vili Kovačič, vsem znani borec proti TEŠ 6, piše:

POČASI, A VZTRAJNO SE LUŠČI RESNICA O TEŠ6

TEŠ6 se je podražil za 140 mio. Ko sem jaz to napovedoval, poleti 2012, so se v resnem časopisu Delo norčevali iz mene – prišel sem celo v ponedeljkova Ozadja s črno piko. Ko sem poslal odgovor mi ga niso objavil. To je porazna slika našega novinarstva, ki nosi veliko (ne)odgovornost tudi za TEŠ6. Drugi  (RTVSLO) so komentirali, da TEŠ ni zavajal in da korupcijska preiskava ne more biti razlog za ne-dodelitev poroštva. Zdaj imamo  TEŠ6 na grbi vsi, tudi novinarji – in njihovi otroci.