Prevelika pričakovanja:

Na prvi strani Dela 3.10.2020 Barbara Zimic ugotavlja, da smo Slovenci od svoje samostojne države pričakovali preveč. Mogoče res, a samostojna Slovenija je doslej upravljala s slovenskim narodom in njegovim bogastvom veliko slabše kot je to uspevalo Socialistični republiki Sloveniji znotraj tedanje Jugoslavije. Za primerjavo bom vzel obdobje ene generacije, 25 let, in sicer za čas 1961-1986 v SRS in 1994 do 2019 v RS. Namerno sem izvzel burna leta razpadanja Jugoslavije in nastajanja nove države Slovenije 1987-1993. Primerjava seveda je relativna in ne absolutna, saj so vse države sveta v zadnjih 25 letih  naredile velikanski skok v družbeno ekonomskem razvoju. Zagotovo smo dosegli  manj kot sosednja  Avstrija ali združena Nemčija z bremenom obnove priključenih dežel DDR, da ne omenjam komunistične Kitajske. Leta 1985 je Iskra Delta postavljala prvo računalniško mrežo na Kitajskem in v Novi Gorici poučevala njihove inženirje iz vrst policije osnove  računalniških komunikacij. Danes Kitajska znanstveno in tehnološko tekmuje z ZDA.
Se nadaljuje.....
Da bi slovenski narod imel prihodnost in se obnavljal z minimalno rastjo slovenskih državljanov,  bi se moralo v obdobju 1994-2019 roditi vsako leto 16.000 otrok več kot se je; torej namesto 20.000 letno 36.000 letno. V celotnem obdobju 25 let, od novorojenčka do novega potencialnega davkoplačevalca  je izpadlo skupaj 400.000 Slovencev. Strošek vzdrževanja otroka od novorojenčka do 25-letnika, ki z zaposlitvijo  postane davkoplačevalec, znaša za  državo in starše 10.000 € letno. Država Slovenija in njeni državljani torej danes prihranijo letno 4 milijarde €, ker slovenski narod načrtno prepuščamo  izumiranju. Oblastniki  države Slovenije so slovenski narod dolgoročno obsodili na smrt. Hitler je načrtoval izbrisati slovenski narod na brutalno morilski in hiter način, sedanji slovenski politiki pa na dolgoročen in prijaznejši način.  Enako se sicer dogaja tudi v celotni Evropi. Vendar bodo razvojno privlačni in veliki narodi EU posrkali vse najboljše človeške razvojne potenciale malih narodov in manj razvitih narodov. Slovenija pa bo  izpad mladih prebivalcev nadomeščala z nizko produktivnimi  delavci iz še bolj revnih narodov jugovzhodne Evrope. Tako se bo v Sloveniji ohranjala nizka produktivnost gospodarstva, nizke plače, še slabše pokojnine in drastični rezi v zdravstvenem varstvu, še več ropov, kraj in vseh vrst kriminala.
Kvaliteta življenja je v samostojni državi Sloveniji nižja od tiste v Socialistični republiki Sloveniji.  V socializmu so se delale hude krivice manjšini, danes se delajo hude krivice večini. Večja je stopnja revščine in osnovne človekove pravice do varnosti so danes veliko bolj kršene kot v socializmu. Danes je večina prebivalcev RS bolj ogrožena  od vseh vrst kriminalcev, ropov, kraj, negotovih in perkarnih zaposlitev, manjše zdravstvene varnosti, še manjša je varnost za bodoče upokojence. Država Slovenija je prodala vse kar so ljudje v desetletjih socializma ustvarili in  nas še  krepko zadolžila. Prihodnost je za slovenski narod črna in to vse kot posledica kapitalistično bančne diktature, ki nam vlada zadnjih 25 let. Ta se je simbolično začela leta 1994 z ukinitvijo centralne državne finančne nadzornice SDK. Ukinil jo je DZ RS na predlog treh visokih bančnih strokovnjakov, predsednika vlade dr. Janeza Drnovška, finančnega ministra mag. Mitje Gasparija in guvernerja Banke Slovenije dr. Franca Arharja.
 
Objavljeno v Delu 19-10-2020-Pisma bralcev
 

O Socialistični uniji Slovenije

SPOŠTOVANI OBISKOVALEC,

ta spletna stran je povabilo državljanom RS, da postanejo ustanovni člani SUS - Socialistične unije Slovenije.

Socialistična unija Slovenije bo politična stranka državljank in državljanov Slovenije,ki deluje na ozemlju Republike Slovenije, spoštuje temeljne svoboščine in človekove pravice, uresničuje ustavna določila RS po demokratičnih in pravnih načelih s poslanstvom, da vsem njenim prebivalcem zagotovi v bližnji prihodnosti socializem 21. stoletja; socialno, pravično, moderno, razvojno naravno in mednarodno ugledno slovensko državo.

Preberi več v vabilu

Sledite nam

Sveže novice objavljamo tudi na mnogih socialnih omrežjih. Zato vas lepo vabimo, da nam sledite na: