Socialistična unija Slovenije je politična stranka  državljank  in  državljanov Slovenije,  ki  deluje  na  ozemlju Republike  Slovenije, spoštuje temeljne svoboščine in človekove pravice ter uresničuje  ustavna  določila  RS po  demokratičnih in pravnih načelih s poslanstvom, da vsem njenim  prebivalcem zagotovi v bližnji prihodnosti socializem 21. stoletja; socialno, pravično, moderno, razvojno naravno in mednarodno ugledno slovensko državo.
Socialistična unija Slovenije utemeljuje zgornje poslanstvo stranke in naše skupne razvojne vizije za prihodnost  na osnovi znanstvenih dognanj, strokovnih spoznanj, izkušenj socialističnih, socialno-demokratskih  ter krščansko socialnih gibanj in spoštovanju antifašističnih ter demokratičnih vrednot evropskih narodov 20. stoletja.

 

 

 

Naš cilj je socializem 21 stoletja; pravična in socialna država in ne pravna država; pravna država je le  demokratično sredstvo za doseganje našega cilja.

Naš slogani so: Socialisti 21. stoletja, Socializem 21. stoletja ali skrajšano Socilisti 21, Socializem 21, SOCIUS 21, SuS 21.