Borut Pahor je avgusta 2010 na tiskovni konferenci izjavil: Imamo žalostno tradicijo neplačevanja plač in  prispevkov delavcem "i nikome ništa".
Zagotovil je, da je neplačevanje prispevkov in plač kaznivo dejanj; če ni tako, je rekel,pa bo spremenil zakonodajo, da bo tako.

Obljubiti da, a obljubo izpolniti je zanj očitno preveč.
 
Dnevnikov zvočni zapis z dne 6-8-2010 in ponuja še kratek video zapis njegovega modrovanja.