Na vprašanje novinarja Zakaj je tako imenovana levica v Sloveniji na psu, je pojasnil:

 

"Težko rečem, kaj je v Sloveniji sploh levica. Če me sprašujete za socialdemokracijo, mislim, da je ni in da je tudi zamudila trenutek, ki ji je bil pisan na kožo. Pokazala je sicer precejšnjo občutljivost za socialno pravičnost in vzdržnost, zamudila ali spregledala pa nekatere hude sistemske napake, ki bi jih bilo treba odpraviti. Primer so delavci, ki za opravljeno delo niso dobivali plač ali jim delodajalci niso plačevali prispevkov. Opozorila se niso pojavila samo enkrat, ampak so se ponavljala. Prav tako so se ponavljala opozorila o težavah podizvajalcev. Odgovorno socialdemokratsko vlado bi ta opozorila napotila k ugotavljanju vzrokov teh anomalij. Ta vlada je zelo pogosto poudarjala tudi konkurenčnost, pozabljajoč, da so v vsaki tekmi zmagovalci in poraženci ter da je treba skrbeti tudi za slednje. Od socialdemokratske vlade bi pričakoval, da se bo usmerjala v ustvarjanje pogojev za nastajanje delovnih mest, kajti samo človek, ki ima delo, ki lahko skrbi zase, je samozavesten in dostojanstven. Ni vezan na socialno pomoč in podporo, ki jemljeta tako človekovo dostojanstvo kot njegovo samopodobo."

Celoten intervju iz sobotnega Žurnala 24.