Ministrstva:

 

1.       Ministrstvo za finance (državni proračun, davčna uprava, »SDK«, carina..)

 

 - naloga: viri in pravična porazdelitev obveznosti za socialno državo

 

2.        Ministrstvo za razvoj (gospodarstvo, banke, promet, znanost, tehnologije, turizem in igre na srečo)

 

                 - naloga:  gospodarska uspešnost države doma in svetu (AAA)

 

3.        Ministrstvo za javni blagor (zdravje, delo, družina, socialne zadeve, kultura, enake možnosti, vzgoja, šport, izobraževanje-vrtci-osnovne in srednje šole ter fakultete-univerze)

 

-naloga: rast blagostanja državljanov

 

4.        Ministrstvo za naravo in prehrano (kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor, podnebne spremembe, zdrava prehrana)

 

- naloga: trajnostno sobivanje človeka z naravo.

 

5.       Ministrstvo za zunanje zadeve in obrambo (evropske zadeve, Slovenci v tujini, varovanje tajnih podatkov, obramba )

 

– naloga: varnost države

 

6. Ministrstvo za notranje zadeve (javna uprava, regionalna politika, lokalna samouprava, verske skupnosti in narodnosti, nadzor iger na srečo)

 

- naloga: izvajanje oblasti pravne države

 

7. Ministrstvo za pravosodje in zakonodajo

 

- naloga: skrb za zakonodajo, ki zagotavlja pravično državo

 

 

Uradi Vlade

 

1.  Urad vlade za komuniciranje  in protokol RS

 

2. Urad za makroekonomske analize in razvoj 

 

3. Statistični urad Republike Slovenije 

 

      4.    Slovenska obveščevalno-varnostna agencija