Kot smo če poročali pod naslovom Socialisti imamo odgovor so vsi osebni prejemki  lastnikov podjetnikov zase in druge na osebni bančni račun  iz bruto dobička obremenjeni samo z 36% davčno stopnjo. Najprej podjetje  plača 20% davka na dobiček in nato na  preostanek še  20%  dohodnine plača fizični prejemnik. Država nagrajuje podjetnika tako, da si ne izplačuje plače ali le v minimalni višini, saj je za redne plače potrebno najprej plačati skoraj 40% prispevek za pokojninsko in zdravstveno blagajno, potem pa še dohodnino po progresivni lestvici 16%-27%-41%. Veljavna zakonodaja tako omogoča in nagrajuje zniževanje prispevkov  za pokojninsko in zdravstveno blagajno in povečuje sredstva države za proračunsko razsipništvo.

Seveda so znani še drugi načini kjer država za svoje polomije uporablja sredstva za pokojnine. Eden od takih primerov so državne igralnice. Država z visokimi davki in koncesijami na igralniške prihodke polni proračun države in občin, potem pa izgube pokriva  z nenehnimi dokapitalizacijami iz državnega sklada KAD, ki je namenski  vir za pokojnine.

Socialisti na tako nepregledno poslovanje države ne pristajamo in v svojem programu ponujamo tak sistem obdavčenja, ki spodbuja razvojno naravnano obdavčenje; podpira razvoj podjetnikov in njihovih pobud vendar na družbeno odgovoren način, ki ga izigrava predvsem država. Tako lahko manipulira, da ni dovolj sredstev za pokojnine in zdravstvo, sama pa nebrzdano zapravlja za premnoge zgrešene projekte v korist skorumpiranih političnih elit.