Po nastopu globalne finančne in bančne krize leta 2008 je bilo v tujini narejeno na tone in tone raziskav o spodbudah, ki so v bančnih sistemih pripeljale do koncentracije velikih sistemskih tveganj in ob njihovi uresničitvi tudi do propada bank. V Sloveniji kljub armadi tv-pridigarskih ekonomistov, ki slovenskim davkoplačevalcem perejo možgane o nedotakljivosti NLB in svetosti nacionalnega interesa, ni bila objavljena niti ena sama resna raziskava, ki bi opozorila na sistemska tveganja v našem bančnem sistemu.