Če je komu všeč ali ne, a je vendar neizpodbitno dejstvo:
Prav vse nove evropske države so bile prej sovjetske, ljudske ali socialistične republike, ena celo socialistična AP- Kosovo. Brez partizanskega boja, bi bila danes Ljubljana prestolnica Dravske banovine Kraljevine Jugoslavije-članice EU; podobno kot kraljevina Španija. Slovenci bi danes lahko samo sanjali,enako kot Katalonci, o samostojni državi članici OZN.