Samo partizanski boj in revolucija sta nam omogočila ustanovitev Ljudske republike Slovenije in kasneje Socialistične republike Slovenije, ki je leta 1991 postala neodvisna država. Iz Kraljevine Jugoslavije ne bi nikoli nastala država Slovenija.Več v pismu objavljenem v Dnevniku 30.9.2017.